Purchase mailing list archives

Phí Thị Anh: NGÂN HÀNG: Ngân h [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), Adminstrator
- 10/11/2018 02:24:28

Phí Thị Anh:
NGÂN HÀNG:
Ngân hàng Techcombank – CN Thăng Long – Hà Nội
SỐ TÀI KHOẢN:
10323095783017
SORT CODE:
Techcombank
Chi tiết đơn hàng
Sản phẩm Tổng
Combo Raspberry Pi 3 B+ Official × 1 1,760,000 ₫
Tổng cộng: 1,760,000 ₫
Giao nhận hàng: 20,000 ₫ qua Chuyển phát nhanh
Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng
Tổng cộng: 1,780,000 ₫