Sales mailing list archives

Sales Để ý tăng tần xuất tiếp [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), Adminstrator
- 04/13/2018 03:36:09

Sales Để ý tăng tần xuất tiếp xúc tương tác với khách hàng. ko để công việc quá lâu tránh trường hợp khách hàng thay đổi ý định. đã chốt xong hợp đồng phảiphải được ký ngay trong ngày hôm sau..