Sales mailing list archives

Cường gởi ACE chương trình đào [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), Adminstrator
- 11/01/2017 10:50:26

Cường gởi ACE chương trình đào tạo "Khởi sự doanh nghiệp 2017" do Hội LHTN tỉnh BRVT đứng ra tổ chức.
- Tên chuyên đề tập huấn "Ứng dụng tâm lý hình học trong quản trị nhân sự doanh nghiệp"
- Thời gian: 7h35 đến 11h35 ngày 11/11/2017 (thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Công Đoàn. Số 04 Trần Hưng Đạo, Tp Vũng Tàu
- Đối tượng: Doanh nhân trẻ, chủ các DN, Cơ sở SXKD trong độ tuổi thanh niên.