Sales mailing list archives

Re: Sales

by
W360S CORP (World 360° Services), L
- 06/11/2018 10:25:59

Hi all sáng t4 8am , ban phát triển BNI đến thăm doanh nghiệp , mọi người ráng đi làm sớm hơn chút và mặc áo đồng phục nhé. tks 😊 @Administrator @Tu, Huynh Thi Cam @Ngoc, Nguyen Thi Nhu @Administrator