Sales mailing list archives

@Chau Le [1] Anh Phong Sài Gòn [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), Hieu, Van Thi Minh
- 08/20/2018 03:48:13
@Chau Le Anh Phong Sài Gòn cho biết anh chỉ làm việc với công ty ở SG để tiện gặp nhau trao đổi công việc. Công ty mình ở VT xa quá nên anh từ chối.