Team Kỹ Thuật mailing list archives

Alo mọi người, hiện tại các tr [...]

by
W360S CORP (World 360° Services), L
- 09/14/2018 09:34:52

Alo mọi người, hiện tại các trang web của mình và các trang FB chị thấy ko có đang bài, nêm mỗi tuần chị sẽ đưa ra chủ đề , các bạn hiểu về công nghệ nên sẽ giành hơn chị  , cố gắng hợp tác để viết bài cho các trang này nhé. Cám ơn mn