Công việc của chúng tôi

Tham gia với chúng tôi và bứt phá mọi giới hạn!

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được nhận những cơ hội đặc biệt để học hỏi, trải nghiệm, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ thú vị.

 • Sales Executive 10 open positions

  6th Floor, Silver Tower, 47 Ba Cu St, Ward 1, Vung Tau 790000 , Vietnam
  07/11/2018 16:19:44
 • Developer 5 open positions

  6th Floor, Silver Tower, 47 Ba Cu St, Ward 1, Vung Tau 790000 , Vietnam
  07/11/2018 16:20:08
 • Nhân Viên Phòng Thu Âm

  6th Floor, Silver Tower, 47 Ba Cu St, Ward 1, Vung Tau 790000 , Vietnam
  05/23/2018 14:12:56
 • Sales Manager

  6th Floor, Silver Tower, 47 Ba Cu St, Ward 1, Vung Tau 790000 , Vietnam
  07/11/2018 16:19:44